/, การดูแลสุขภาพ, ครอบครัว, รู้ทันโรค, สุขภาพ, สุขภาพจิต/หากคุณมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว คุณควรศึกษา ” จิตบำบัดครอบครัว “

หากคุณมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว คุณควรศึกษา ” จิตบำบัดครอบครัว “

  • จิตบำบัดครอบครัว

จิตบำบัดครอบครัว มีความสำคัญต่อ ความสัมพันธ์ในครอบครัว อย่างไร ?

ครอบครัว เป็นสถาบันหนึ่งในสังคมที่ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาอยู่ร่วมกันในครัวเรือนเดียวกันในฐานะ สามีภรรยา พ่อแม่พี่น้อง

มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยการสมรส การสืบสายโลหิตหรือการยอมรับตามกฎหมาย มีการตัดสินใจร่วมกันมีการรับรู้ความทุกข์สุข มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และกัน มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมและจริยธรรมต่างๆเพื่อการดำรงอยู่ในสังคมต่อไป

บ่อยครั้งด้านปัญหา และ ความขัดแย้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวจะปรากฏเป็นผลมาจากความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

เพราะไม่มีใครสอนให้รู้ว่าจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม

ดังนั้น แชร์โดนใจ จึงขอนำเสนอเรื่อง ” จิตบำบัดครอบครัว ” ค่ะ

 


จิตบำบัดครอบครัวคืออะไร ?

จิตบำบัดครอบครัว เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำจิตบำบัด เน้นการปรับเปลี่ยนดูแลแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยทั่วไปผู้รับการบำบัดมักจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคู่สมรส

บางครั้งอาจเป็นบุคคลใดก็ตามที่ผู้รับการบำบัดเห็นว่าเป็น “คนสำคัญ” ในชีวิตของเขา เป็นคนที่เขาสนิทหรือมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด เช่น เพื่อนที่สนิทมาก ครูแนะแนวที่ผู้รับการบำบัดปรึกษาหารือปัญหาของตัวเองให้ฟังมาโดยตลอด

จิตบำบัดครอบครัวต้องทำอย่างไร ?

กระบวนการบำบัดใช้การพูดคุยเชิงลึก เน้นค้นหาและทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคน ความต้องการที่แท้จริงของแต่ละคน ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีต่อกันภายในครอบครัว รวมถึงประสบการณ์ที่สมาชิกแต่ละคนเคยประสบมาในอดีตอาจมีผลต่อการสัมพันธ์กับผู้อื่นในปัจจุบัน

เมื่อสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวแล้ว เชื้อเชิญให้ครอบครัวตั้งเป้าหมายสำหรับการบำบัดที่ตนเองต้องการและร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่เป้าหมายนั้น

ระหว่างการทำงานเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ครอบครัวต้องการอาจมีการใช้เทคนิคในการทำจิตบำบัดที่หลากหลาย เช่น การวาดแผนภูมิครอบครัว การใช้ท่าทาง การเล่นบทบาทสมมุติ

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นในชั่วโมงบำบัดเน้นการขยายผลนำการเปลี่ยนแปลงนั้น ลงสู่การใช้ในชีวิตจริง ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

จิตบำบัดเหมาะกับใคร ?

1. ผู้ที่มีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

2. ผู้ที่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส

3. ผู้ป่วยโรคทั้งทางกายและทางจิตเวช ที่การเจ็บป่วยส่งผลต่อครอบครัว

4. ครอบครัวของเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม

5. ครอบครัวที่ประสบกับความสูญเสีย

6. ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว

 

หากคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคทางจิต จะรู้ได้อย่างไร ?

ปัจจุบันหลายครอบครัวมีผู้ป่วยโรคจิตอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน ผู้ป่วยบางคนจะไม่รู้ตัวว่าตนเองป่วย สัญญาณบ่งบอกปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่ครอบครัวสังเกตได้ ดังนี้

1. กิจวัตรประจำวันเปลี่ยน เช่น นอนไม่หลับ เดินไปเดินมา

2. พฤติกรรมแปลก เช่น พูดคนเดียว หวาดระแวง เก็บตัว ไม่สุงสิงกับใคร นั่งนิ่งเป็นหิน ไม่เคลื่อนไหวและไม่พูดจาใดๆ เป็นชั่วโมงๆ หรืออาจเคลื่อนไหวช้า

3. ความคิดแปลกแยก อาจมีอาการประสาทหลอน คิดว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น ได้ยินเสียงคนมาสั่งให้ตนทำโน่นทำนี่ ได้ยินคนมาพูดคุยกับตน มาเตือน หรือมาตำหนิในเรื่องต่างๆ ทั้งๆ ที่ความจริงไม่มีคนพูดหรือไม่มีต้นกำเนิดเสียงเหล่านี้เลย

4. การแสดงทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม มีอารมณ์แปรปรวนง่าย บ่นอยากตาย

5. การพึ่งพิงสุราและสิ่งเสพติด

หากต้องบำบัดจะต้องมาทุกคนเลยไหม ?

เราเชื่อว่าทุกมุมมองของสมาชิกแต่ละคนมีความหมายมีความสำคัญ การกระทำ ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก ความคาดหวังและความต้องการของสมาชิกคนหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อสมาชิกอีกคนหนึ่งหรือครอบครัวทั้งครอบครัว

ดังนั้นหากเป็นไปได้การที่สมาชิกทุกคนมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดพร้อมกันก็จะเป็นประโยชน์สูงสุด แต่หากไม่สามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การบำบัดก็ยังสามารถดำเนินไปได้แม้จะมีสมาชิกไม่ครบทุกคน

 

การบำบัดใช้เวลานานเท่าไร ?

โดยทั่วไปการบำบัดแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 – 1.5 ชม. ส่วนต้องใช้การบำบัดจำนวนกี่ครั้ง หรือ ใช้ระยะเวลายาวนานเท่าใด ขึ้นกับความซับซ้อนของปัญหาของแต่ละครอบครัว ส่วนใหญ่มักจะมากกว่า 1 ครั้ง


พลังแห่งครอบครัวนั้นสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีขึ้นได้มากมายในสังคม

ที่สำคัญคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนั้นแม้สัมผัสไม่ได้ แต่เราสามารถรู้สึกว่าพลังจากครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่มี ความหมายอย่างมาก และ ประเมินค่าไม่ได้

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : med.mahidol.ac.th , พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : hidoctor.irkvaki.net

เปิดอ่าน 211


แชร์โดนใจ sharedonjaiแชร์โดนใจ ชอบก็แบ่งปั้น Like & Share


Leave A Comment

บทความที่เกี่ยวข้อง